perjantai 18. elokuuta 2017

Ensimmäinen netto, toinen brutto, kolmas tratta - vahingonkorvauksien perintää Lemminkäinen Talo Oy:ltä

Kuluttajariitalautakunta on ratkaisusuosituksellaan KRIL 525/41/2015 suosittanut Lemminkäinen Talo Oy:tä maksamaan kuluttajalle vahingonkorvausta siitä, että Lemminkäinen Talo Oy on antanut kuluttajalle kaupantekovaiheessa virheellistä tietoa hoitovastikkeesta uudiskohteessa, josta tämä blogi kertoo.

Vaikka edustan kyseistä kuluttajaa asiassa valtakirjalla, otti Lemminkäinen Talo Oy:n asianajaja yhteyttä ensin suoraan kuluttajaan kysyäkseen maksuyhteystietoja. Kuluttaja oli luonnollisestikin hämmentynyt tilanteesta ja selitti asianajajalle käyttävänsä asiamiestä. Vasta tämän perusteella asianajaja soitti minulle 28.6.2017 tiedustellakseen maksuyhteystietoja vahingonkorvauksen maksamista varten, jotka toimitinkin asianajajalle välittömästi sähköpostilla samaisena päivänä.

Koska vahingonkorvausta ei tilillä näkynyt vielä heinäkuun lopullakaan, otin yhteyttä Lemminkäinen Oyj:n lakiasianjohtajaan seuraavalla sähköpostilla 31.7.2017:

"Lakiasiainjohtaja Etunimi Sukunimi,

Lemminkäinen Talo Oy:n ulkopuolinen lakisihteeri (etunimi sukunimi) on puhelussaan 28.6.2017 ilmoittanut Lemminkäinen Talo Oy:n maksavan päämiehilleni Kuluttajariitalautakunnan ratkaisun 525/41/2015 mukaisen vahingonkorvauksen.

Maksuyhteystiedot on ilmoitettu alla olevalla viestillä (sukunimi) yli neljä ja puoli viikkoa sitten, mutta maksua ei ole edelleenkään suoritettu päämieheni tilille. Pelkästään kesäloma-aikaa ei Lemminkäinen Talo Oy voi käyttää perusteena maksun viivästymiselle vai maksaako yhtiö kenties kuukausittaiset arvonlisäverotkin vasta lomakauden loputtua?

Lemminkäinen Talo Oy:n pitää maksaa mainitun ratkaisun mukainen summa ilmoitetulle tilille seitsemän päivän kuluessa tämän sähköpostin päivämäärästä. Mikäli summaa ei ole tuolloin maksettu, ilmoitan Kuluttajariitalautakunnalle heidän pyynnöstään, ettei Lemminkäinen Talo Oy kunnioita heidän ratkaisuaan. Samoin asiassa ryhdytään oikeudellisiin perintätoimenpiteisiin, mukaan lukien ilmoitukset Kuluttaja-asiamiehelle, jolta saittekin jo viime syksynä maksukehotukset viipyilevän toimintanne johdosta kolmen eri riitatapauksen korvauksien maksamisen osalta (vastineenne liitteenä). Kun käräjäoikeus on vahvistanut Lemminkäinen Talo Oy:n maksuvelvollisuuden, päämieheni saatavat velotaan Lemminkäinen Talo Oy:ltä käyttäen viimekätisesti ulosottoa tai konkurssiuhkaista maksukehotusta sen jatkotoimenpiteineen.

Lemminkäinen Talo Oy:n sekä sen ulkopuolisen lakisihteerin (etunimi sukunimi) toiminta on ollut nyt käsillä olevissa useissa Kuluttajariitalautakunnan ratkaisujen toimeenpanoissa viipyilevää sekä välinpitämätöntä. Vahingonkorvauksia on saanut periä moninaisilla toimenpiteillä neljässä tapauksessa sekä Lemminkäinen Talo Oy:n viivekorkolaskuri on toiminut huonosti ja viivästyskorot on maksettu väärin yhdessä tapauksessa. Siksi saatankin tämän toimintanne YIT Oyj:n lakiasiainjohtaja (etunimi sukunimi) tietoon, jotta YIT Oyj voi jo nyt liiketoimintanne vastaanottavana yhtiönä harkita prosessienne, siitä vastaavien työläistenne sekä käyttämienne ulkopuolisten avustajien tarvetta, tarkoituksenmukaisuutta sekä toimivuutta jatkossa."


Ja vastaukseksi sain seuraavaa, jopa samana päivänä:

"Hei (Etunimi)
 
Kiitos aiheellisesta viestistäsi.
 
Kunnioitamme tietenkin tehtyä päätöstä. Selvitin asiaa, ja jostain syystä maksu on jäänyt meillä pöydälle kesälomajärjestelyistä johtuen. Olen nyt ohjeistanut hoitamaan maksun mahdollisimman pikaisesti, eli lähipäivinä pitäisi olla asia hoidettuna.
 
Pahoittelen tätä meillä tapahtunutta inhimillistä virhettä.
 
Ystävällisin terveisin"

Olen kovin yllättynyt ja pettynyt siihen, miten kyseinen yhtiö hoitaa asiakassuhteitaan. Kuten totesin kyseisen konsernin lakiasiainjohtajalle, pidän heidän toimintaansa sekä viipyilevänä että välinpitämättömänä. Asiakkaita, jotka uskaltavat huomauttaa virheistään, uhkaillaan asianajajalla ja Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusten toimeenpano ei tapahdu ilman aiheettomia viipeitä.

sunnuntai 25. kesäkuuta 2017

Lemminkäinen ja YIT yhdistyvät

Menneellä viikolla julkaistiin tiedote, jonka mukaisesti Lemminkäinen Oyj ja YIT Oyj sulautuvat. Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa joko 1.11.2017 tai 1.1.2018. Sulautumisessa Lemminkäinen Oyj sulautuu YIT Oyj:hin.

Jaahas, onkohan sulautumisen jälkeen Lemminkäisen työntekijöillä kolmikirjaiminen yhtiötunnus rinnassa.

maanantai 3. huhtikuuta 2017

Blogi ei ole loppunut

Blogi on jäänyt leipätyön jalkoihin.

Nyt taloyhtiöiden varsinaisten yhtiökokousten koittaessa jatkan blogikirjoitteluani sekä uudiskohde-teemalla että myös asunto-osakeyhtiön yleisistä asioista.

sunnuntai 4. joulukuuta 2016

Kun Lemminkäinen vahingonkorvauksen loppuosan maksoi

Edellisessä kirjoituksessani kerroin siitä, kuinka Lemminkäinen Talo Oy maksoi kuluttajalle noin 200 euroa liian vähän siihen nähden, mitä Kuluttajariitalautakunta oli suosittanut. Kyseinen kuluttaja otti yhteyttä Lemminkäiseen ja sai vastaukseksi seuraavaa:

"
Hei xxxx
 
Kiitos vististäsi. Olen selvittänyt asiaa, ja kävi ilmi että meillä on käynyt inhimillinen virhe, jonka johdosta teille on maksettu liian vähän kuten toteatte. Pahoittelemme tätä.
 
Tämän johdosta maksamme tilillenne 210 euroa, joka sisältää myös mainitsemanne 7%-viivästyskoron 21.11.2016 lähtien. Maksu lähtee meiltä viimeistään ensi viikon maanantaina.
 
Toivottavasti tämä ratkaisu sopii teille.
 
Ystävällisin terveisin
"

No, inhimillisiä virheitä sattuu ja hyvin usein ne tahtovat pyöristyä maksajan eduksi tasan 200 euroa.

Kirjoitushetkellä loppuosa vahingonkorvauksesta on viimein maksettu kuluttajalle.

keskiviikko 23. marraskuuta 2016

Kun Lemminkäinen vahingonkorvausta maksoi

Kuluttajariitalautakunta on suositusratkaisullaan dnro 3710/41/2014 suosittanut Lemminkäinen Talo Oy:n maksavan 3 500 euroa vahingonkorvausta lisättynä viivästyskorolla 22.8.2014 lukien osakkeenostajalle, joka osti asunnon Lemminkäisen uudiskohteesta. Kyseinen vahingonkorvaus liittyy Lemminkäinen Talo Oy:n kohteessa olleeseen taloudelliseen virheeseen, jossa perustajaurakoitsija oli antanut osakkeenostajalle virheellistä tietoa kaupantekohetkellä uudiskohteen tulevista asuinkustannuksista, tarkemmin hoitovastikkeesta.

Osakkeenostaja, jolle Kuluttajariitalautakunta suositti Lemminkäisen maksavan vahingonkorvausta, antoi tilitietonsa Lemminkäisen asianajajalle sähköpostitse sekä ilmoitti koron määrän olevan 585,52 euroa edellyttäen vahingonkorvauksen maksupäivän olevan 15.11.2016. Näin ollen Lemminkäisen olisi tullut maksaa maksupäivällä 15.11.2016 yhteensä 4085,52 euroa.

Mitä tapahtuikaan? Lemminkäinen maksoi osakkeenostajalle päivämäärällä 18.11.2016 yhteensä 3885,52 euroa, eli yli 200 euroa liian vähän. Tästä saa osakkeenostaja maallikkona käsityksen, että Lemminkäisellä tai sen asianajalla on joko huono laskupää tai huonosti toimiva korkolaskuri.

Tarkkana saa olla. Perustajaurakoitsijan kanssa ei ole syytä tulla senttiäkään vastaan mitä tulee maksettaviin vahingonkorvauksiin.

perjantai 18. marraskuuta 2016

Rakentamisvaiheen jälkeisen vakuuden palauttaminen

Perustajaurakoitsijan kanssa on viime aikoina käyty keskusteluja rakentamisvaiheen jälkeisen vakuuden palauttamisesta. Asia aktualisoitui, kun toiseksi viimeinen osakkeenostaja, joka oli riitauttanut asiansa Kuluttajariitalautakunnassa sekä samalla vastustanut vakuuden vapauttamista, vapautti vakuuden osaltaan. Tämän jälkeen takaaja Tryg Garanti pyysi isännöitsijätoimistolta alkuperäistä takausasiakirjaa takaisin. Ilmoitin isännöitsijälle, että vakuusasiakirja voidaan palauttaa ainoastaan kaikkien osakkeenostajien suostumuksia vastaan, sillä asunto-osakeyhtiöllähän ei voi olla tietoa siitä, ketkä osakkeenostajat ovat vakuuden vapauttamista vastustaneet. Mikäli asunto-osakeyhtiö palauttaisi huolimattomuuttaan vakuusasiakirjan, voisi se joutua korvausvastuuseen. Näin ollen ohjeistin isännöitsijää siten, että Lemminkäinen Talo Oy:n pitää esittää osakkeenostajien suostumukset vakuuden vapauttamiseksi.

Isännöitsijä otti yhteyttä Lemminkäinen Talo Oy:hyn pyytääkseen heiltä osakkeenomistajien kirjallisia suostumuksia siitä, että kyseinen vakuus voidaan vapauttaa. Lemminkäisen asianajaja on todennut minulle puhelimitse sekä toiselle osakkeenostajalle kirjallisesti Lemminkäisen tällaiset vakuudenvapautussuostumukset osakkeenostajilta aikanaan pyytäneenkin, joten elin toivossa, että tällaiset lomakkeet myös täten saadaan. Perustajaurakoitsijalta tulikin vastaus jonka ohessa he toimittivat isännöitsijälle lomakkeet, joilla osakkeenostajat ovat antaneet suostumuksensa rakentamisvaiheen aikaisen vakuuden vapauttamiseen. Ei mennyt siis ihan nappiin perustajaurakoitsijalta.

Tämän jälkeen isännöitsijä kontaktoi perustajaurakoitsijaa uudelleen. Tällä kertaa Lemminkäinen toimitti tyhjät lomakkeet, joissa oli kyllä otsikkona "Rakentamisvaiheen jälkeisen vakuuden vapauttaminen" mutta pykäläviittaus oli täysin väärin. Samoin lomakkeita ei toimitettu ollenkaan autokatospaikkojen osakesarjoista vaan ainoastaan asuntojen osakesarjoista. Puutuin itse peliin ja tiedustelin Lemminkäiseltä asiaa ihmetellen lomakkeiden puutteellisuuksia ja sain vastaukseksi seuraavaa:

"
Lomakkeet jotka olen isännöitsijälle toimittanut huoneistoittain koskevat nimenomaan rakentamisvaiheen jälkeistä vakuutta. Rakentamisvaiheen vakuus on jo käsitelty.  
Rakentamisvaiheen jälkeiseen vakuuteen ei ole aikaisemmin pyydetty vapautusta koska vireillä on ollut erinäisiä riitoja. Näin ollen meiltä ei löydy allekirjoitettuja lomakkeita.

Tyhjää siis lienee perustajaurakoitsijalla muuallakin kuin vain lomakkeissa. Koen osakkeenostajana asian myös yritykseksi harhauttaa isännöitsijä palauttamaan vakuusasiakirja ilman siihen vaadittavia osakkeenostajien suostumuksia.

Tämä asia saanee varmasti jatkoa, josta kerron asioiden edetessä.

lauantai 5. marraskuuta 2016

Erääntyneiden vastikkeiden perintä

Koska blogini käsittelee asumista asunto-osakeyhtiössä yleisemminkin, kirjoitan vaihteluksi kirjoituksen siitä, miten erääntyneiden vastikkeiden perintä on syytä järjestää asunto-osakeyhtiöissä.

Taloyhtiömme kohdalla asia nousi hallituksen keskusteluun siten, että muutama vuokranantaja jätti useamman vuoden ajan säännöllisesti yhtiökokouksen vahvistamia vastikkeita maksamatta ajallaan ja pahimmillaan toisella heistä oli jopa puolen vuoden vastikkeet ns. rästissä. Isännöitsijätoimisto, joka hoitaa taloyhtiön kirjanpidon, ei ennen hallituksen asiaan puuttumista perinyt erääntyneitä vastikkeita kovinkaan tehokkaasti, joten hallitus katsoi olevan aihetta selvittää sitä, miten erääntyneiden vastikkeiden perintä on hyvä järjestää. Vastikkeella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä hoito- että rahoitusvastiketta.

Vastikkeiden tehokas perintä jakautuu useampaan eri kohtaan:

  1. Hallituksen on ohjeistettava isännöintitoimisto, tai vaihtoehtoisesti kirjanpitotoimisto, perimään erääntyneitä vastikkeita aktiivisesti. Perinnällä tarkoitetaan tässä sitä, että vastuullinen taho seuraa vähintäänkin kuukausittain erääntyneitä vastikkeita ja lähettää niistä maksukehotuskirjeet osakkeenomistajille.
  2. Hallituksen on suositeltavaa hakea yhtiökokoukselta hyväksyntä sille, että taloyhtiö voi periä jokaisesta lähetetystä maksukehotuksesta esimerkiksi 30-50 euroa. Tämä parantaa osakkaiden maksuhalukkuutta kummasti. Koska vastikkeet eivät ole kuluttajasaatavia, voi taloyhtiö itse määritellä maksun maksukehotukselle.
  3. Hallituksen on suositeltavaa esitellä yhtiökokoukselle vahvistettavaksi taloyhtiölle ns. perintäohje. Oman taloyhtiöni perintäohje on kopioituna alle.
  4. Mikäli osakas ei maksukehotuksista huolimatta maksa erääntyneitä vastikkeita, on taloyhtiön syytä toimia rivakasti jatkotoimien osalta. Vastikkeet eivät ole suoraan ulosottokelpoisia, joten taloyhtiön on haettava toimivaltaiselta käräjäoikeudelta ns. maksutuomio, jotta erääntyneet vastikkeet voidaan pakkotäytäntöönpanna. Mikäli taloyhtiön hallituksessa ei satu olemaan asiaan perehtynyttä lakimiestä, on tämä toimi syytä antaa esimerkiksi asianajotoimistolle tehtäväksi. Ennen toimenpiteeseen ryhtymistä on osakkeenomistajalle suotavaa lähettää kirje siitä, millaisiin toimenpiteisiin taloyhtiö ryhtyy, ellei osakkeenomistaja maksa erääntyneitä vastikkeita esimerkiksi kahden viikon kuluessa ja että taloyhtiö perii myös asianajajan käytöstä aiheutuneet kulut osakkeenomistajalta.
----

PERINTÄOHJE
 
Vastikesaatavien perinnässä sovelletaan lakia saatavien perinnästä (1999 / 513), kuitenkin siten, että perintälain kuluttajasaatavia koskevia säännöksiä ei sovelleta vastikkeen perintään. Autopaikkavuokrien osalta noudatetaan kuluttajasaatavan perinnässä käytettäviä keinoja sekä säännöksiä siltä osin, kuin tässä perintäohjeessa ei toisin ole mainittu. Lisäksi noudatetaan hyvää perintätapaa.

AsOy Taloyhtiöllä (jäljempänä ”Yhtiö”) on käytössään seuraavat perintäkeinot, joita voidaan käyttää yksitellen tai useampia samanaikaisesti ja joiden käytöstä sekä käyttöjärjestyksestä päättää Yhtiön hallitus:

1)      Vapaaehtoinen perintä
2)      Oikeudellinen perintä kaikkine muotoineen
3)      Perintätoimiston suorittama perintä
4)      Perinnän antaminen asianajo- tai lakiasiantoimistolle
5)      Yritysosakkaiden osalta tratta

Vastikesaatavien osalta voidaan siirtyä käyttämään yllä mainittuja perintäkeinoja jo ensimmäisen maksumuistutuksen jälkeen. Maksumuistutuksia lähetetään vähintään 14 päivän välein.

Ensimmäisestä vastikemaksumuistutuksesta Yhtiö perii maksumuistutuskuluna viisi euroa. Toisesta vastikemaksumuistutuksesta sekä sen jälkeisistä maksumuistutuksista Yhtiö perii maksumuistutuskuluina 30 euroa jokaisesta saman velan maksumuistutuksesta. Jos Yhtiö joutuu maksumuistuttamaan uudesta vastikevelasta yli kolme kertaa vuoden aikana, peritään neljännestä uudenkin velan maksumuistutuksesta lukien maksumuistutuskuluina 30 euroa maksumuistutukselta.

Vastikesaatavien ja autopaikkavuokrien osalta noudatetaan korkolain (1982 / 633) mukaista korkoa viivästyskorkona.

Yhtiö laskuttaa sekä tarvittaessa perii yllä olevia keinoja käyttäen kaikki perintäkeinojen käytöstä Yhtiölle aiheutuneet kustannukset perinnän kohteelta.

Yhtiön hallituksen tehtävänä on turvata Yhtiön erääntyneen saatavan mahdollisimman nopea sekä tehokas periminen. Näin ollen Yhtiön hallituksen on toimittava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti erääntyneiden saatavien perimisessä.